Veškeré informace o možnostech reklamace naleznete v našich obchodních podmínkách v odstavci č. 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ.